Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 108:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2014 Thi Thiên 108:1-5Lòng Con Vững Chắc! “Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc! Con sẽ hát, linh hồn con sẽ ca ngợi Ngài” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít khẳng định điều gì khi mở đầu lời cầu nguyện trong Thi Thiên này? Ông đã bày tỏ lòng tin vững chắc của mình bằng những hành động nào với Chúa và với mọi người? Bạn bày tỏ lòng tin vững chắc nơi Chúa của mình như thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top