Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 103:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2017 Thi Thiên 103:1-5Một Năm Nhìn Lại “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã chúc tụng Chúa về những điều gì qua câu 3-5? Nhìn lại một năm qua, bạn và gia đình bạn đã nhận những phước hạnh nào từ C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top