Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 103:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2018 Thi Thiên 103:1-12 Sự Tha Thứ Diệu Kỳ của Chúa “Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi Thiên 103 ca ngợi Chúa về điều gì? Ông chúc tụng những bản tính tốt đẹp nào của Chúa? Ông nhấn mạnh sự tha thứ của Chúa thế nào? Bạn có kinh nghiệm gì về sự tha thứ diệu kỳ của Chúa? Thi Thiên 103 do Vua Đa-vít làm để ca n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/02/2016 Thi Thiên 103:1-12Đức Chúa Trời Hay Tha Thứ “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (Thi Thiên 103:12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít tạ ơn Chúa về những gì? Bạn có thể hòa lòng với Vua Đa-vít ở những điểm nào? Tại sao sự tha thứ là trọng tâm trong phân đoạn Kinh Thánh này? Tha thứ liên hệ thế nào đến những ơ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top