Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 9:20-27"

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2016 Sáng Thế Ký 9:20-27Làm Cha, Làm Con “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê vấp phạm điều gì? Các con của ông làm gì và kết quả ra sao? Bạn học được gì qua bài học này? Câu chuyện đau lòng của gia đình ông Nô-ê giúp chúng ta suy nghĩ về đời sống l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top