Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 7:1-24"

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2017 Sáng Thế Ký 7:1-24Hành Động Theo Lời Chúa “Đoạn, Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Bao nhiêu lần trong Sáng Thế Ký 7 cho biết ông Nô-ê làm theo mọi điều Chúa phán dặn? Điều này cho bạn hiểu đặc tính quan trọng trong hành trình thuộc linh là gì? Việc ông Nô-ê vào tàu cùng với vợ và các con (câu 7) cho biết thêm một đặc tính quan ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top