Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 6:8-9"

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2017 Sáng Thế Ký 6:8-9Bắt Đầu từ Đức Chúa Trời “Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Nô-ê được chọn để thực hiện công tác đặc biệt của Đức Chúa Trời (câu 8)? Điều này giúp bạn biết thế nào về ân sủng và sự kêu gọi của Chúa dành cho bạn? Bạn đáp ứng thế nào với ân sủng và sự kêu gọi đó? Khi nhắc đến ông Nô-ê, nhiều người nghĩ đến cụm từ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top