Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 6:11-22"

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2017 Sáng Thế Ký 6:11-22Tin Cậy Đức Chúa Trời “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên người kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy” (Hê-bơ-rơ 11:7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông Nô-ê làm gì? Mệnh lệnh này dễ hay khó thực hiện? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top