Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 6:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2017 Sáng Thế Ký 6:1-10 Sống Theo Tiêu Chuẩn của Đức Chúa Trời “Này là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Xã hội trong thời ông Nô-ê mang những đặc điểm nào (xem thêm Ma-thi-ơ 24:37-39)? Những đặc điểm này tương đồng thế nào với xã hội của chúng ta? Ông Nô-ê đã sống thế nào giữa bối cảnh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top