Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 4:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2015 Sáng Thế Ký 4:1-10Giải Quyết Cơn Giận “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp” (Ê-phê-sô 4:26-27). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ca-in phản ứng thế nào khi Chúa không nhậm của lễ của ông? Chúa cảnh cáo ông điều gì? Tại sao ông lại giết em mình? Khi giận bạn thường làm gì? Không phải lúc nào nổi giận cũng là ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top