Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 26:12-22"

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016 Sáng Thế Ký 26:12-22Nhịn Nhục Để Giữ Hòa Khí “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Y-sác đối diện với vấn đề gì trong cuộc sống? Thái độ và hành động của ông như thế nào? Chúng ta học được gì từ cách hành xử của ông Y-sác? Ông Y-sác đã thừa hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho cha mình là ông Áp-ra-ham nên ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top