Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 22:1-14"

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2016   Sáng Thế Ký 22:1-14 Vâng Phục Vô Điều Kiện “Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ Ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với Ta con ngươi, tức con một ngươi” (Sáng Thế Ký 22:12). Câu hỏi suy ngẫm: Trong thời gian gần đây, bạn đã vâng phục Chúa trong những lãnh vực nào? Bạn thấy lãnh vực nào khi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top