Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 2:18-25"

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2017 Sáng Thế Ký 2:18-25Vợ Chồng Giúp Đỡ Nhau “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ giống như nó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-đam được sống giữa cảnh vườn như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm gì để giúp ông A-đam không còn cô đơn? Để giúp đỡ nhau, vợ chồng cần làm gì? Ngày nay vợ chồng giúp đỡ nhau cụ thể như th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top