Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 1:26-28"

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2015 Sáng Thế Ký 1:26-28Cơ Đốc Nhân và Môi Trường “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất” (Sáng Thế Ký 1:26). Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa nên có thái độ nào đối với vấn đề môi trường? Lời Chúa dạy gì về điều này? Cá nhân bạn v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top