Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 12:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2017 Sáng Thế Ký 12:1-4Đức Tin Vâng Lời “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham làm gì? Chúa hứa gì với ông? Ông đáp ứng thế nào? Vì vâng theo tiếng Chúa gọi, ông Áp-ra-ham đã phải từ bỏ những gì? Bạn có sẵn sàng từ bỏ điều mình đang c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top