Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Sáng Thế Ký 11:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2015 Sáng Thế Ký 11:1-9Kiêu Ngạo “Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Con người muốn xây tháp Ba-bên với những mục đích gì? Đức Chúa Trời đã can thiệp như thế nào? Có khi nào bạn tin cậy người khác hơn là nhờ cậy Chúa không? Xin kể ra. Sau ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top