Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Ru-tơ 1:6-18"

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2017 Ru-tơ 1:6-18Ảnh Hưởng Tốt “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Khi quyết định trở về quê hương, hai con dâu của bà phản ứng ra sao? Nhờ đâu mà bà Ru-t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top