Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 8:5-11"

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2017 Rô-ma 8:5-11Sống Theo Thánh Linh hay Xác Thịt? “Thật thế, người sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn người sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Sống theo xác thịt là gì? Sống theo Chúa Thánh Linh là gì? Làm thế nào để biết mình đang sống theo Chúa Thánh Linh hay đang sống theo xác thịt? Bạn cần làm gì để ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top