Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 6:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2016 Rô-ma 6:1-11Bước Thứ Hai Đến Chiến Thắng “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 6:11). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “coi” trong câu 11 có ý nghĩa gì? Chúa dạy chúng ta hãy “coi” điều gì? Việc “coi” như vậy có ý nghĩa thực tiễn nào trong cuốc sống? Bước thứ hai chúng ta cần có để chiến thắng trong cuộc chiế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2016 Rô-ma 6:1-11Bước Đầu Đến Chiến Thắng “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-tem trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là chịu phép báp-tem trong sự chết Ngài sao?” (Rô-ma 6:3). Câu hỏi suy ngẫm: Hằng ngày con dân Chúa phải đối diện với những thách thức nào trên con đường theo Chúa? Rô-ma 6:3-6 cho chúng ta biết những điều gì Chúa đã làm cho chúng ta qu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top