Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 4:13-15"

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2017 Rô-ma 4:13-15Được Xưng Công Bình: Qua Luật Pháp? – KHÔNG! “Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Liên quan đến sự xưng công bình và luật pháp, Sứ đồ Phao-lô đưa ra câu trả lời nào (câu 13-15)? Câu trả lời này giúp bạn xóa bỏ đi những thành kiến nào khi tiếp xúc và làm chứng về Chúa cho những ngư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top