Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 1:9-10"

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016 Rô-ma 1:9-10Sự Thuận Phục Của Người Phục Vụ “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.” Câu hỏi suy ngẫm: Nếu là ông Phao-lô, bạn sẽ suy nghĩ và hành động thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2016   Rô-ma 1:9-10 Sự Quan Tâm của Người Phục Vụ   “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.”   Câu hỏi suy ngẫm: “Lấy tâm thần hầu việc” (câu 9a) nghĩ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top