Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 1:29-32"

Sống Với Thánh Kinh: 01/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/02/2017 Rô-ma 1:29-32Mọi Người Đều Đã Phạm Tội “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Con người có thể sống hiền lành, đạo đức để tự cứu mình không? Tại sao? Kinh Thánh cho biết tội là gì? Hậu quả của tội lỗi là gì? Con người sẽ nhận được lợi ích nào khi nhận biết mình phạm tội với Đức Chúa Trời? Nhiều người thường ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top