Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Rô-ma 12:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2017 Rô-ma 12:1-2 Chớ Dự Vào Công Việc của Tối Tăm “Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại La Mã thờ phượng, phục vụ Chúa như thế nào? Ông nêu lên hai mệnh lệnh nào trong câu 2? Cơ Đốc nhân có nên tham dự lễ hội Halloween? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô khơi gợi lòng thương xót củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2017 Rô-ma 12:1-2Đừng Làm Theo Đời Này “Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: “Đừng làm theo đời này” nghĩa là gì? Tại sao phải đổi mới tâm thần mình? Làm thế nào để được đổi mới? Bài học này dạy bạn nguyên tắc sống đạo giữa đời như thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top