Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phục Truyền 6:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2017 Phục Truyền 6:1-9Dạy Con Điều Chúa Dạy “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 6-7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se khuyên người Ít-ra-ên phải làm gì? Để có thể dạy con điều Chúa phán dạy, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top