Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 4:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2014 Phi-líp 4:1-7Nhờ Lời Chúa Để Sống Vui Mừng “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao niềm vui của người tin Chúa không tùy thuộc vào hoàn cảnh? Lý do nào Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa “Hãy vui mừng đi!”? Làm thế nào bạn có niềm vui trong Chúa mãi mãi? Thế gian nhận biết chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu bởi vì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top