Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 2:5-11"

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2016 Phi-líp 2:5-11Tột Đỉnh của Sự Khiêm Nhường “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Hội Thánh Phi-líp điều gì? Tâm tình khiêm nhường của Đấng Christ được thể hiện như thế nào? Kết quả của sự khiêm nhường đó ra sao? Làm thế nào để chúng ta noi dấu châ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top