Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 2:3-8"

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2016 Phi-líp 2:3-8Tự Bỏ Chính Mình “Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:7). Câu hỏi suy ngẫm: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời” nghĩa là gì? Chúa Giê-xu có mất đi địa vị cao cả của Chúa khi Ngài trở nên một đầy tớ hay không? Tại sao? Tâm tình của Đấng Christ ở đây là gì? Bạn muốn bày tỏ tâm tình này cụ thể như thế nào trong gia đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top