Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 2:25-30"

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2019 Phi-líp 2:25-30 Hiệp Một và Quan Tâm “Ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ép-ba-phô-đích là ai? Ông đã phục vụ Sứ đồ Phao-lô trong tinh thần nào? Tâm tình của ông đối với Hội Thánh Phi-líp ra sao? Những điều này quan trọng thế nào trong việc gây dựng s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2016 Phi-líp 2:25-30Ông Ép-ba-phô-đích “Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26b) Cây hỏi suy ngẫm: Ông Ép-ba-phô-đích là ai? Ông Ép-ba-phô-đích lo lắng việc gì? Lý do nào ông bị bệnh nặng đến gần chết? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Hội Thánh Phi-líp đối xử với ông Ép-ba-phô-đích ra sao? Ông Ép-ba-phô-đích nêu những gương tốt nào? Ông Ép-ba-phô-đích là thà ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top