Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Phi-líp 1:9-11"

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2018 Phi-líp 1:9-11 Yêu Nhau: Không Giới Hạn và Giới Hạn “Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu xin hai điều nào cho tình yêu của các tín hữu tại Phi-líp? Hai điều này bổ sung cho nhau ra sao khi thực hành tình yêu thương? Tình yêu bạn d ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2017 Phi-líp 1:9-11Tình Yêu Chan Chứa “Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tình cảm của Sứ đồ Phao-lô với các tín hữu Phí-líp ra sao? Ông cầu nguyện cho các tín hữu tại Phi-líp điều gì? Vì sao ông cầu nguyện như thế? Để làm sáng Danh Chúa, đời sống bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top