Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 5:6-13"

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2017 Nê-hê-mi 5:6-13Không Im Lặng trước Tội Lỗi “Tôi cũng giũ vạt áo tôi, mà rằng: Phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy giũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn; nguyện hắn bị giũ sạch không như vậy!” (câu 13a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi làm gì khi biết được trong Giu-đa có nạn người bóc lột người? Giới quyền thế đáp ứng thế nào trước sự k ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top