Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 5:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2017 Nê-hê-mi 5:1-5Sống Vô Cảm “Có người nói rằng: Chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi, đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có tiếng kêu la lớn của người Giu-đa? Tiếng kêu ấy phản ánh thực trạng đau buồn nào lúc bấy giờ? Có phải người giàu phải có trách nhiệm với người nghèo; và người nghèo được ỷ lại vào người giàu không? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top