Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 4:7-14"

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2017 Nê-hê-mi 4:7-14Lãnh Đạo Bởi Đức Tin “Đừng sợ chúng. Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng vĩ đại và đáng kính sợ sẽ chiến đấu cho anh em, con trai, con gái, vợ, và cả nhà của anh em” (câu 14b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái đang làm công việc gì? Họ phải đối diện với sự chống đối như thế nào? Nhà lãnh đạo Nê-hê-mi phản ứng ra sao trước những sự chống đối này? Bạn sẽ làm gì khi bị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-14Hãy Chiến Đấu “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đối phó như thế nào trước sự tấn công ráo riết của kẻ thù? Ông Nê-hê-mi đã khích lệ tinh thần của người Giu-đa ra sao? Ông kêu gọi người Giu-đa hãy làm gì trước sự ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top