Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 4:7-11"

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-11Chùn Bước trước Kẻ Thù Nghịch “Người Giu-đa nói: Còn nhiều đồ hư nát, và sức lực của người khiêng gánh đã yếu mỏi; chúng ta không thể xây cất vách thành được” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tấn công lần này của hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia khác gì so với hai lần tấn công trước? Họ đã mưu tính kế hoạch gì? Tinh thần của người Giu-đa như thế nào trước sự hung ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top