Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 4:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2019 Nê-hê-mi 4:1-3 Khủng Bố Tinh Thần “Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia có thái độ gì khi biết tin người Giu-đa đang xây lại bức tường thành? Họ đã khủng bố tinh thần người Giu-đa bằng những lời lẽ nào? Khi gặp tình trạng như vậy, bạn có dễ dàng bỏ c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2017 Nê-hê-mi 4:1-3Khủng Bố Tinh Thần “Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia có thái độ gì khi biết tin người Giu-đa đang xây lại bức tường thành? Họ đã khủng bố tinh thần người Giu-đa bằng những lời lẽ nào? Khi gặp tình trạng như vậy, bạn có dễ dàng bỏ cu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top