Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 3:3-15"

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2017 Nê-hê-mi 3:3-15Thiếu Một Tấm Lòng cho Chúa “Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những người nào không tham gia vào công việc xây sửa lại vách tường thành? Theo bạn, tại sao họ lại không tham gia vào công việc ấy? Bạn nhìn thấy hình ảnh tương tự nào trong Hội Thánh hay ban ngành củ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top