Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 2:17-20"

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2019 Nê-hê-mi 2:17-20 Hiệp Một Bắt Tay Vào Việc “Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này” (câu 18c BTT). “Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này” (câu 18c BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi kêu gọi dân Chúa làm gì? Họ hưởng ứng lời kêu gọi của ông ra sao? Ông Nê-hê-mi đối phó với sự chống đối từ bên ngoài như thế nào? Kết quả ra sao? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2017 Nê-hê-mi 2:17-20Vững Lòng Tin Nơi Chúa “Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là đầy tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi biết tin người Giu-đa cùng nhau xây sửa lại bức tường thành Giê-ru-sa-lem, thì nhóm San-ba-lát, Tô-bi-gia, và Ghê-sam đã phản ứng thế nào? Ông Nê-h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top