Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Nê-hê-mi 2:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2017   Nê-hê-mi 2:1-8 Khi Chúa Mở Đường   “Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi” (câu 8c).   Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vẻ mặt ông Nê-hê-mi buồn rầu khi dâng rượu cho vua? Vua đã phản ứng thế nào khi nhìn thấy tâm trạng u sầu của ông? Ông Nê-hê-mi đã cầu xin vua những điều gì? Có những trăn trở nào trong bạn về côn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top