Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 8:27-34"

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2016 Mác 8:27-34Giá Phải Trả Để Làm Môn Đệ “Chúa Giê-xu kêu dân chúng và môn đệ, phán rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Liều mình, vác thập tự giá mình, có nghĩa gì? Thế nào là chịu khổ vì Chúa? Tại sao chúng ta phải sẵn sàng để chịu khổ vì Chúa? Chịu khổ vì Chúa dẫn đến những kết quả phước hạnh nào? Dân chúng c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top