Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 16:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2017 Mác 16:1-11Theo Chân Những Người Đi Viếng Mộ “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Những phụ nữ đi thăm mộ Chúa Giê-xu với mục đích nào? Trên đường đi, họ bàn với nhau điều gì? Tại sao họ khiếp sợ khi vào trong mộ Chúa? Chúa phục sinh đã làm gì cho họ? Chúa phục sinh đem ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top