Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 15:21-41"

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2017 Mác 15:21-41Bị Cám Dỗ Đến Phút Cuối “Các thầy tế lễ thượng cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu người khác; mà cứu mình không được” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã thách thức Chúa Giê-xu hãy xuống khỏi cây thập tự khi Ngài bị đóng đinh? Họ thách thức Chúa Giê-xu với thái độ nào? Điều gì khiến Chúa Giê-xu không tự giải ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top