Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 15:1-20"

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2014 Mác 15:1-20Vua của Người Do Thái “Phi-lát hỏi Ngài: ‘Ngươi có phải là Vua dân Do Thái không?” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Chính ngươi đã nói thế’” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Vua dân Do Thái” (câu 2) ở đây có nghĩa là gì? Tại sao vị vua này im lặng trước những lời cáo buộc của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái và những lời gạn hỏi của Tổng đốc Phi-lát? Vị vua này cảm nhận điề ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top