Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 14:66-72"

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2014 Mác 14:66-72Sự Thất Bại Không Thể Tưởng “Nhưng Phi-e-rơ liền rủa và thề: ‘Tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó!’” (câu 71 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã khám phá ra điều gì về con người thật của chính mình? Bạn thường phản ứng thế nào trong những cơn khủng hoảng của cuộc đời? Bạn muốn thưa gì với Chúa Giê-xu hôm nay? Sứ đồ Phi-e-rơ là môn đệ đầu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top