Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 14:43-65"

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2014 Mác 14:43-65Trong Cơn Thử Thách “Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn” (câu 50). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh tâm trạng của Chúa Giê-xu lúc bị xét xử và khi Chúa Giê-xu đưa các môn đệ vào vườn Ghết-sê-ma-nê. Theo bạn, bí quyết nào Chúa Giê-xu đã có phản ứng đúng mực trong cơn thử thách đó? Bạn học được điều gì để có thể đứng vững trước thử thách? Chúa Giê-xu đã cảnh báo các môn đệ của N ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top