Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 14:26-31"

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2014 Mác 14:26-31Hãy Cảnh Giác “Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã; vì có lời chép rằng: ‘Ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác” (câu 27 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã báo trước những điều gì sẽ xảy ra (câu 27-28)? Phản ứng của ông Phi-e-rơ và các môn đệ như thế nào trước lời cảnh báo của Chúa? Họ đã có sai lầm nào khi khẳng định rằ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top