Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 14:12-21"

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2014 Mác 14:12-21Chúa Giê-xu - Đấng Toàn Tri “Hai môn đệ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói, rồi họ chuẩn bị lễ Vượt Qua” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về sự toàn tri của Chúa Giê-xu? Tại sao các môn đệ buồn rầu và lần lượt hỏi Chúa “Có phải con không”? Theo bạn, từ “phản Ta” mà Chúa đề cập có ý nghĩa gì? Học biết về ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top