Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 14:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2020Mác 14:1–11Thứ Tư Tuần Lễ Thánh “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã âm mưu giết Chúa Giê-xu? Kế hoạch của họ là gì? Kế hoạch của Đức Chúa Trời như thế nào? Tại sao ông Giu-đa dự phần trong âm mưu này? Bạn rút ra những bài học cảnh tỉnh nào? Ngày thứ tư của Tuần Lễ Thánh là ngày Chúa và c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2014 Mác 14:1-11Lòng Rộng Rãi Đáng Phục “Thật, Ta bảo các con, trên khắp thế giới này, bất cứ nơi nào Tin Lành được rao giảng, việc người phụ nữ này làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận thấy những điều trái ngược nào giữa các nhân vật trong câu chuyện hôm nay? Qua nhận định của Chúa Giê-xu, chúng ta biết được gì về động cơ hành động của ngườ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top