Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 1:4-8"

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2015 Mác 1:4-8Hướng Về Đâu Sau Giáng Sinh? “Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài. Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Chúa Thánh Linh” (câu 7, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít đã rao giảng về Chúa Giê-xu như thế nào? Ông giúp mọi người hướng về Chúa Giê-xu ra sao? Điều gì cò ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top