Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 1:32-39"

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2016 Mác 1:32-39Để Tiếp Tục Sứ Mệnh “Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó” (Mác 1:35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người ta phải chờ đến khi mặt trời lặn để đem người bệnh đến với Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu phải chiến đấu với điều gì để có thể dậy sớm cầu nguyện? Tại đây cho thấy sự cầu nguyện quan trọng thế nào đối với Chúa Giê- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top