Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 13:14-27"

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2014 Mác 13:14-27Nhắm Đến Mục Đích “Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến giữa đám mây” (câu 26 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhìn thấy gì trong bức tranh Chúa Giê-xu mô tả những ngày cuối cùng (câu 14-19; 24-25)? Sự kiện Chúa Giê-xu trở lại (câu 26-27) và những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu trong phân đoạn Kinh Thánh này có ý nghĩa gì trong cuộc sống ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top