Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 13:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2014 Mác 13:1-2Sự Sống Động Giả Tạo “Đức Chúa Giê-xu đáp: “Con thấy những tòa nhà này vĩ đại ư? Rồi đây sẽ không còn viên đá nào chồng trên viên đá nào nữa. Tất cả đều sẽ bị đổ xuống” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và một môn đệ của Ngài nhận định về đền thờ Giê-ru-sa-lem như thế nào (câu 1-2)? Lời tiên tri của Chúa Giê-xu (câu 2) đã ứng nghiệm trong lịch sử ra sao? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top