Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Mác 12:41-44"

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2014 Mác 12:41-44Những Đồng Tiền Thánh “Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác” (câu 43 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nhận định gì về sự dâng hiến của những người trong đền thờ? Bạn thấy gì về tinh thần dâng hiến trong thời của Chúa Giê-xu và ngày nay? Bạn được nhắc nhở gì về sự dâng hiến? Chúa Giê-xu quan ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top